Екологічні ініціативи Tarkett

Екологічні ініціативи Tarkett

Нестача природних ресурсів і зміна клімату – це глобальні проблеми, у подоланні яких зацікавлена кожна відповідальна компанія. Ось чому принципи сталого розвитку, які були впроваджені ООН для вирішення цих проблем у 2015 році, є невід'ємною частиною нашого корпоративного бачення.

Щоб запобігти подальшому виснаженню обмежених природних ресурсів і зберегти навколишнє середовище для наступних поколінь, компанія Tarkett постійно вдосконалює виробничі процеси і впроваджує використання перероблюваних матеріалів.

В основу стратегії сталого розвитку Tarkett покладені три основні принципи:

  • Постійне поліпшення екологічних показників на виробництві
  • Впровадження системи економіки замкненого циклу
  • Застосування принципів безвідходного виробництва «від колиски до колиски» – Cradle to Cradle (C2C)

На шляху до економіки замкненого циклу

У 2013 році компанія Tarkett стала однією з перших учасниць програми Фонду Еллен Макартур. Як учасники програми, ми наполегливо працюємо, щоб скоротити вплив нашої продукції і виробничої діяльності на людей і навколишнє середовище.

Впровадження такої економічної моделі дозволяє компаніям перейти від одноразового використання сировини та кінцевої утилізації відходів до переробки і повторного використання матеріалів. Ми пишаємося тим, що стали першою компанією з виробництва покриттів для підлоги, яка розпочала свій шлях до економіки замкненого циклу. Ми отримали низку нагород від провідних міжнародних неурядових організацій, серед яких Інститут економіки замкненого циклу, який високо оцінив ті рішення, які ми реалізували в рамках програми. Ми прагнемо поділитися нашим позитивним досвідом з усіма партнерами, клієнтами та іншими виробниками.

На кожному етапі життєвого циклу продукту ми запроваджуємо комплекс заходів з метою зниження навантаження на екологію. Компанія Tarkett керується принципами Cradle to Cradle®, які базуються на безпеці матеріалів для здоров’я людей, вторинній переробці сировини, використанні поновлюваних джерелах енергії, управлінні витратами води і заходів зі скорочення викидів вуглекислого газу. 

За останні роки ми отримали кілька сертифікатів Cradle to Cradle® за лінолеум, килимові та спортивні покриття, паркетну дошку і штучні газони.

Якісні та безпечні матеріали

Ми виробляємо продукцію тільки з якісних і безпечних матеріалів, що дозволяє використовувати наші продукти після закінчення терміну їхньої експлуатації для створення нових продуктів. В основу цієї стратегії покладений новий підхід до розробки продуктів – так званий регенеративний дизайн. 

У списку наших еко-ініціатив:

  • вибір якісних та безпечних матеріалів з точки зору потенційних ризиків для людей і навколишнього середовища. В рамках цієї ініціативи ми відмовилися від застосування токсичних розчинників при виготовленні фарб.
  • ми активно збільшуємо обсяги поновлюваних і перероблюваних матеріалів під час виробництва покриттів. 

Оптимізація використання ресурсів

Наша мета – скоротити і оптимізувати використання ресурсів протягом всього виробничого процесу таким чином, щоб сприяти захисту екології.  Зокрема, ми впроваджуємо замкнений цикл використання води, припиняємо використання прісної та питної води.

Ми також знижуємо енергоспоживання і зменшуємо обсяг викидів парникових газів.  На заводах Tarkett працюють системи зворотного водопостачання, які дозволяють багаторазово використовувати промислову воду та дощову воду, яку ми збираємо на території наших фабрик.  

Вода в системі зворотного водопостачання охолоджується за допомогою сучасних методів кондиціонування, які дозволяють уникнути втрат води за рахунок випаровування.

Благополуччя і здоров’я людей

Наша продукція безпечна для здоров’я людей і гарантує високу якість повітря в приміщеннях. Наприклад, наша килимова плитка має унікальну запатентовану технологію, яка знижує концентрацію дрібного пилу в повітрі в приміщенні в чотири рази ефективніше, ніж звичайні килими й у вісім разів ефективніше, ніж інші види покриттів для підлоги.

Повторне використання і переробка

Ми прагнемо організувати виробництво так, щоб всі відходи повторно використовувалися в біологічних або технічних циклах, а також розробляємо спеціальні програми, за якими клієнти зможуть повернути наші покриття після закінчення строку їхньої експлуатації, щоб ми могли використати їх для виробництва нових продуктів. Група Tarkett вже реалізувала низку таких ініціатив:

Компанія Tandus розробила кілька програм переробки (Floore – для продукції і Retrieve – для зразків і альбомів зі зразками) і відкрила перший в світі незалежний сертифікований центр переробки.

У Швеції та Франції в рамках програми ReUse збираються невикористані будівельниками відходи покриттів, які потім повторно використовуються при виробництві продукції на заводах в Клерво і Роннебю.

У Північній Америці в рамках програми ReStart здійснюється переробка відходів, що залишилися після будівництва, а також існує програма по заміні старих покриттів на нові.

Green book

Уже другий рік поспіль ПВХ-покриття Tarkett, вироблені на заводі в м. Відрадний, входять у каталог екологічно безпечних матеріалів Green book.  Цей факт говорить про високу оцінку нашої роботи в напрямку екологічних ініціатив, адже в каталог Green book потрапляють лише ті будівельні та оздоблювальні матеріали, які пройшли комплексну експертну оцінку і отримали позитивний висновок експертної комісії:

  • сприяють зниженню шкідливого впливу на екологію;
  • відповідають вимогам екологічного стандарту ecoMaterial 1.3.

Всі ПВХ-покриття Tarkett, призначені для промислових, громадських, адміністративних та побутових приміщень, а також для навчальних і медичних закладів, відповідають вищезазначеним вимогам і входять до каталогу Green book.  З повним переліком колекцій ПВХ-покриттів можна ознайомитися в електронній версії каталогу.

Принципи Cradle to Cradle (C2C)

Концепція «Від колиски до колиски» (Cradle-to-Cradle) – це глобальна концепція, заснована на ідеї безвідходного виробництва. В рамках концепції створена незалежна система сертифікації, яка оцінює безпечність продукції, враховуючи матеріали і технології, які використовуються для її створення.

Щоб пройти сертифікацію Cradle to Cradle, товар повинен відповідати переліку вимог у п’яти категоріях: безпека матеріалів у використанні, можливість повторного використання матеріалу, використання джерел відновлюваної енергії та управління викидами оксидів вуглецю, дбайливе використання водних ресурсів і соціальна відповідальність.

Існує кілька рівнів сертифікації: Базовий, Бронзовий, Срібний, Золотий або Платиновий. Після проходження кожного рівня, товар отримує відповідне маркування.

Кожні два роки виробник має проходити повторну сертифікацію товарів. Кожен рівень сертифікації передбачає жорсткіші вимоги до продукції та виробничого процесу.

Оцінку продукту здійснює кваліфікована незалежна організація, уповноважена науково-дослідним інститутом – The Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Інститут вивчає виробничий процес і товари, а потім маркує продукти піктограмою Cradle to Cradle Certified ™. 

Безпека матеріалів у використанні / Material Health

Під час сертифікації ця категорія допомагає переконатися, що продукція виготовляється із сировини та матеріалів, максимально безпечних для людей та навколишнього середовища.

Вона також передбачає оптимізацію хімічного складу кожного компонента продукту. Кінцева мета – вилучити усі шкідливі і токсичні речовини з його складу.

Під час дослідження продукції експерти проводять аналіз усіх складників, щоб визначити потенційно негативний або нейтральний вплив на здоров’я людей і природу.

Повторне використання матеріалів / Material Reutilization

Ця категорія вимагає від виробника застосовувати матеріали, які підлягають переробці, і можуть бути використані повторно – для виробництва нового продукту.

Виробник повинен поступово збільшувати відсоток матеріалів, які можуть бути безпечно перероблені, повторно використані або компостовані після закінчення терміну експлуатації його товару.

За цією категорією продукт ідентифікується як технічний (його можна безпечно повернути у виробничий процес) і/або біологічний (його можна повернути в природу).

Використання відновлюваних джерел енергії та управління викидами оксидів вуглецю / Renewable Energy & Carbon Management

Щоб пройти сертифікацію за цією категорією, виробник має поступово переходити на відновлювані джерела енергії, щоб зменшити чи усунути викиди парникових газів, які негативно впливають на природу і спричиняють зміни клімату.

В майбутньому «зелена» енергетика у виробничому процесі має замінити традиційні джерела електроенергії.

Дбайливе використання водних ресурсів / Water Stewardship

Виробник повинен управляти водою як цінним ресурсом і зменшувати використання чистої питної води на кожному етапі виробничого циклу.

Він також повинен контролювати хімічний склад промислових стічних вод. Платиновий рівень сертифікації говорить про те, що вода, яку скидає підприємство, безпечна і придатна для вживання. 

На заводах Tarkett працюють замкнені системи водопостачання, завдяки яким промислова вода, що бере участь у виробничому процесі, постійно рециркулює і знову використовується. Також встановлено устаткування для збору дощової води. Загалом таке обладнання дозволяє заощаджувати 80 000 000 літрів води на рік на кожному підприємстві.

Соціальна відповідальність / Social Fairness

Остання категорія сертифікації – «Соціальна справедливість» – застосовує комплексний підхід до визначення потреб усіх зацікавлених сторін, таких як споживачі, співробітники, члени місцевих спільнот.

Виробник повинен сприяти позитивним змінам в житті працівників та місцевих громад. З повагою ставитися до людей і природних систем, залучених у виробництво, утилізацію або повторне використання продукту.

Концепція «Від колиски до колиски» заохочує виробників до створення різних соціальних програм, як для робітників компанії, так і для мешканців громади.